Friday, 12 May 2017

The song we sang at Assembly

This is the song we sang in the assembly today.


Here are the words and its translation

Pūpuritia te reo

Tō ana te reo Māori (sow the seeds of te reo Maori )

Mai (i) te puku a te tangata (from the peoples' belly)

Whakarongo, Titiro, Korerorero (Listen, look and speak it)
          
Pūpuritia te reo (hold onto te reo)
          
Pūpuritia te reo (hold onto te reo)

(Boys) Kia mau kia mau Kia kaha e !


   

No comments:

Post a Comment